ตัด-ต่อ ย่อ-ขยาย ซ่อมแซม เครื่องประดับ

ไม่ว่าสร้อย แหวน กำไลข้อมือ – ข้อเท้า  คับหรือหลวม เกินไป 

หรือบิดเบี้ยว  เชื่อมเครื่องประดับ ชำรุดเสียหาย

คลีนิกอัญมณีแก้ไขปัญหาได้ ภายใน 1 ชั่วโมง 

*แหวนติดนิ้ว ถอดไม่ออก เราแก้ไขให้ได้

ซ่อมต่างหู ซ่อมกำไล ซ่อมเครื่องประดับ ซ่อมสร้อย ซ่อมแหวน เชื่อมกำไล เชื่อมเครื่องประดับ เชื่อมต่างหู เชื่อมสร้อย เชื่อมแหวน ตัดต่อสร้อย ตัดต่อสร้อยข้อมือ ตัดต่อสายนาฬิกา ตัดต่อแหวน

ติอต่อเรา

 

บริษัท คลีนิกอัญมณี จำกัด

เลขที่ 21/4 ซอย งามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 10120

โทร. 061-760-5995

 เป็นมากกว่าศูนย์ซ่อมเครื่องประดับอัญมณี เราสามารถชุบชีวิตใหม่ให้เครื่องประดับอัญมณีกลับมาสดใส แวววาว เหมือนใหม่ ด้วยบริการหลากหลายขั้นตอนที่เปี่ยมด้วยความใส่ใจ อาทิ ล้างเครื่องประดับ-ชุบทอง-ชุบทองขาว-ดัดแปลงรูปแบบ 

แสดงความคิดเห็น
หมายเลขติดต่อ 061-760-5995